1. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις θεμάτων
2. Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης - 1
    Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης - 2
Λύσεις θεμάτων - 1 Λύσεις θεμάτων - 2
3. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών Λύσεις θεμάτων
4. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Λύσεις θεμάτων
5. Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης - 1
    Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης - 2
Λύσεις θεμάτων - 1 Λύσεις θεμάτων - 2
6. Έκφραση - Έκθεση - 1
    Έκφραση - Έκθεση - 2
Λύσεις θεμάτων - 1
Λύσεις θεμάτων - 2
7. Ιστορία - 1
    Ιστορία - 2
Λύσεις θεμάτων - 1
Λύσεις θεμάτων - 2
8. Λατινικά Λύσεις θεμάτων
9. Νεοελληνική Λογοτεχνία - 1
    Νεοελληνική Λογοτεχνία - 2
Λύσεις θεμάτων - 1
Λύσεις θεμάτων - 2
10. Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Λύσεις θεμάτων
11. Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Λύσεις θεμάτων
12. Χημεία Λύσεις θεμάτων